Samenwerking met kinderopvang en BSO

Kindercentrum Bzzzonder is onze partner voor alle vormen van buitenschoolse opvang. Veiligheid, duidelijkheid, betrokkenheid en plezier zijn hierbij de voorwaarden. Dit alles vanuit een christelijke identiteit: iedereen is welkom, elk kind is bzzzonder! 

Kindercentrum Bzzzonder biedt bijzonder leuke vormen van invulling van naschoolse opvang via Bzzzondertalent. Er worden workshops gegeven op het gebied van muziek, bewegen, sport en creativiteit. Ook kinderen die niet deelnemen aan de BSO zijn welkom. De muziekworkshops die de HSN aanbiedt voor kinderen uit groep 5 t/m 8 worden ook door Bzzzondertalent georganiseerd.

In en om de  HSN-scholen vinden activiteiten van Bzzzonder plaats. Klik door naar onze scholen of de website van Bzzzonder om te kijken wat er in samenwerking met Bzzzonder gebeurt. 

Contact
088-2999600 
info@bzzzonder.nl