Klachten

Melding maken van een klacht

De HSN zet alles in het werk om klachten te voorkomen en/of te behandelen. De scholen dienen veilige en uitdagende leerplekken te zijn, waar de kinderen graag komen en aan wie u de kinderen kunt toevertrouwen.

In de praktijk van alle dag kunnen er toch dingen misgaan. Daarbij kan een meningsverschil ontstaan tussen u en de school. Wanneer blijkt dat dit meningverschil niet met de betrokkennen kan worden opgelost, heeft u het recht om een melding te maken.

Klachtenformulieren

U kunt een klacht melden door één van onderstaande formulieren in te vullen.

Stappen

Voor de HSN-scholen werken wij met de volgende stappen:

  1. Heeft u een klacht, dan kunt u altijd naar de leerkracht van uw kind.
  2. Komt u er niet uit met de leerkracht, dan kunt u de klacht melden bij de directeur van de school. U kunt daarbij gebruikmaken van een klachtformulier.
  3. Als u niet naar de leerkracht en/of directeur kunt, dan kunt u contact leggen met de interne vertrouwenspersoon op school om raad te vragen. Per school staat de vertrouwenspersoon met contactgegevens in de schoolgids vermeld.
  4. Leiden de bovenstaande stappen niet tot een oplossing, dan kunt u contact leggen met mevr. Maartje Ebbers. Zij is als externe onafhankelijke vertrouwenspersoon voor het HSN-bestuur beschikbaar. U kunt haar mailen op maartje.ebbers@kpnmail.nl.
  5. Kan er geen overeenstemming gevonden worden met de externe onafhankelijke vertrouwenspersoon, dan is er de mogelijkheid om de klacht te melden bij de landelijke geschillencommissie voor het onderwijs www.gcbo.nl. Deze commissie is telefonisch bereikbaar op het nummer 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) of via mail info@gcbo.nl.

Bij ernstige problemen: de vertrouwensinspecteur

Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen en vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
  • psychisch en fysiek geweld
  • discriminatie en radicalisering

De vertrouwensinspecteurs zijn op werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief)