Roosters

Vakantierooster

Let op: de data voor de studiedagen worden in de jaarplanning van de school bekend gemaakt. Kijk hiervoor op de schoolsite. 

Vakanties 2023-2024
Datum
Zomervakantie
10 juni t/m 18 augustus 2023
Herfstvakantie
14 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie
23 dec 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie
17 t/m 25 februari 2024
Goede Vrijdag en Paasmaandag
29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie (incl. Koningsdag en Hemelvaartsdag)
29 april t/m 10 mei 2024
2e Pinksterdag
20 mei 2024
Zomervakantie
13 juli t/m 25 augustus 2024

Roosters van psalmen, liederen, teksten en bijbelverhalen

Het lied (of de tekst) van de week wordt in de groepen een hele week gezongen, zodat de kinderen deze aan het eind van de week in grote lijnen kennen. Het lied wordt dan klassikaal of in groepjes gezongen.

Met behulp van deze lijst kunt u er thuis ook aandacht aan besteden.

Het bijbelrooster kunt u gebruiken om thuis nog eens na te praten over de bijbelverhalen.

Let op:

  • er kan van de roosters worden afgeweken in themaweken (bij Bid- en Dankdag en de Kerk-School-Gezinsdienst)
  • de school kan ook zelf kleine verschuivingen aanbrengen
  • we schreven in onze nieuwsbrieven hierover deze toelichting.